نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح و بازدید از نمایشگاه دست سازه های طرح بوم، دبستان دخترانه ادب اله آباد(دوره اول)

افتتاح و بازدید از نمایشگاه دست سازه های طرح بوم، دبستان دخترانه ادب اله آباد(دوره اول)به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونین آموزشی و پرورشی ،نمایشگاه دست سازه های طرح بوم در دبستان دخترانه اله آباد(دوره اول)  افتتاح شد.

"حسین صفری" مدیر آموزش و پرورش زارچ، طرح برنامه ویژه مدرسه را موثرترین گام برای مهارت آموزی در دوران ابتدایی خواند و افزود: اجرای صحیح این طرح می تواند با حفظ رویکرد فعال یاددهی و یادگیری و تولید مفهوم برای دانش آموزان موجب ارتقاء دانش و مهارت آموزی گردد.