نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان کوثر

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان کوثر


افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هنری دانش آموزان هنرستان کوثر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور" فلاح " رئیس گروه مشاوره و" قلع گر "  رئیس گروه کاردانش و فنی حرفه ایی اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه مسئولین اداره آموزش و پرورش و منطقه زارچ  نمایشگاه هنری دستاوردهای دانش اموزان هنرستان کوثر در محل این آموزشگاه  افتتاح شد.