نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح حیاط پویا دبستان شهید محمد کریمی

افتتاح حیاط پویا دبستان شهید محمد کریمی


افتتاح حیاط پویا دبستان شهید محمد کریمی
 

سالروز شهادت  شهیده جمیله کریمی

با حضور مسئولین بخش  و  معلمان مدیران و مربیان  در آموزشگاه  شهیده جمیله کریمی برگزار گردید

افتتاح حیاط پویا  دبستان شهید محمد کریمی

کمالی ضمن بازدید از طرح ابراز داشت «طرح حیاط پویا» به عنوان یکی از حلقه های مختلف برنامه های آموزش و پرورش با رویکرد مدرسه محور در سراسر کشور اجرا می شود .

کمالی تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز دانش آموزان ما و دیگر کشورها، افزایش وزن آنهاست که علت آن عدم تحرک و ورزش ناکافی است .

سرداری ، کارشناس تربیت بدنی و سلامت با اشاره به این که «حیاط پویا در کنار طرح المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای» به عنوان طرحی دیگر است، خاطرنشان کرد: با ترسیم نقوش تحرک آفرین در کف حیاط و دیوار مدرسه، زمینه را برای رقابت و بروز توانایی دانش آموزان فراهم می کند تا آنجاکه دانش آموز به جای ایستادن و صحبت کردن بی اختیار به انواع بازی ها می پردازد .

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ