نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح اتاق بازی و مشاوره در دبستان شهید محمد کریمی

افتتاح اتاق بازی و مشاوره در دبستان شهید محمد کریمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اتاق بازی و مشاوره در دبستان شهید محمد کریمی با حضور "حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی و کارشناس ابتدایی اداره افتتاح شد

هدف از تاسیس این اتاق تقویت تمرکز، اعتماد به نفس، قابلیت بصری و دست ورزی به باز پروری توانایی های ذهنی دانش آموز و تقویت مهارت خواندن و رشد زبانی دانش آموزان کمک می کند.