نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان ادب

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان ادب


افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان ادب
المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان ادب اله اباد زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در این مراسم که باحضور رئیس اداره تربیت بدنی استان و مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرزارچ برگزارگردید تیم های ورزشی  بعد از انجام رژه هرکدام  به اجرای حرکات ورزشی پرداختند