نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز توزیع 2500 دوره کتب درسی دانش آموزان.

آغاز توزیع 2500 دوره کتب درسی دانش آموزان.


آغاز توزیع 2500 دوره کتب درسی دانش آموزان.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ  2500  دوره کتب درسی به مدیران واحد های آموزشی مقطع ابتدایی و پیش دانشگاهی منطقه زارچ جهت توزیع در بین دانش آموزان تحویل داده شد.

" حسینی " مسئول توزیع کتب درسی منطقه زارچ گفت : همچنین 500 دوره کتب درسی ویژه دانش اموزان پیش دانشگاهی جهت توزیع به مدیران مراکز پیش دانشگاهی تحویل داده شد.