نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز بکار پایگاه مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم منطقه زارچ

آغاز بکار پایگاه مشاوره و هدایت تحصیلی پایه نهم منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، پایگاه مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم زارچ، صبح امروز31 تیرماه ماه آغاز بکار کرد.

"حسین صفری" ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق "محسن زارع" معاون پرورشی،از فعالیت این پایگاه بازدید نمودند.

در این پایگاه مشاوران متخصص برای مشاوره و هدایت تحصیلی  دانش آموزان در سه شاخه علوم نظری،کارو دانش و فنی و حرفه ای حضور دارند.

شایان ذکر است هدایت تحصیلی دانش آموزان دختر از امروز به مدت سه روز و دانش آموزان پسر در دوهفته آینده انجام ؛ و در پایان قریب 260دانش آموز پایه نهم باتوجه به علاقه و توانایی به رشته مورد نظر هدایت خواهند شد.