نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج پذیرفته شدگان ورودی پایه هفتم آموزشگاه امام حسن مجتبی(ع)

اعلام نتایج پذیرفته شدگان ورودی پایه هفتم آموزشگاه امام حسن مجتبی(ع)اسامی پذیرفته شدگان ورودی پایه هفتم آموزشگاه امام حسن مجتبی(ع) منطقه زارچ  به شرح ذیل اعلام می گردد.

لازم به ذکر است دانش آموزان به مدت سه روز از تاریخ اعلام نتایج می توانند جهت اعتراض به نتایج به واحد ارزیابی عملکرد اداره منطقه مراجعه نمایند.

ضمنا دانش آموزان پذیرفته شده باید جهت ثبت نام حداکثر تا 25مرداد ماه به دبیرستان امام حسن مجتبی(ع) مراجعه نمایند.