نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج مرحله استانی آزمون علمی عملکردی دانش اموزان منطقه زارچ

اعلام نتایج مرحله استانی آزمون علمی عملکردی دانش اموزان منطقه زارچ


اعلام نتایج مرحله استانی آزمون علمی عملکردی دانش اموزان منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، نتایج مرحله استانی آزمون علمی عملکردی دانش اموزان منطقه زارچ اعلام شد.

کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ هدف از برگزاری این آزمون را یادگیری مهارت های عملی و کاربردی،شناخت و کار با وسایل آموزشی،رسیدن به مفاهیم اموزشی دانست .

" زارع " درادامه گفت این آزمون درسه مرحله و دروس علوم تجربی و ریاضی در پایه های چهارم و پنجم و ششم برگزار شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.

مدارس برتر پایه چهارم

مدرسه اول : دبستان شهید صمدی

مدرسه دوم : دبستان گودرزی

مدرسه سوم : دبستان شهید عامل هوشمند

مدارس برتر  پایه پنجم

مدرسه اول : دبستان شهید محمد کریمی

مدرسه دوم : دبستان شهید ناصر کریمی

مدرسه سوم : دبستان شهید کاظم دهستانی

مدارس برتر پایه ششم

مدرسه اول : دبستان شهید عامل هوشمند

مدرسه دوم : دبستان شهید ناصر کریمی

مدرسه سوم : دبستان شهید جمیله کریمی