نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام تقویم اجرایی دوره تربیت قرآنی

اعلام تقویم اجرایی دوره تربیت قرآنی


اعلام تقویم اجرایی دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن

اعلام تقویم اجرایی دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن

 ردیف

عنوان

بازه زمانی

1

ثبت نام اولیه توسط فراگیر در سامانه LTMS

16/03/95 لغایت 25/03/95

2

ارسال اطلاعات ثبت نام به سایت توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی

26/03/95 لغایت 26/03/95

3

ثبت نام نهایی توسط فراگیر در آدرس www.ebl1.ir/yazd

29/03/95 لغایت 8/04/95

4

توزیع درس افزار

10/04/95 لغایت 15/04/95

5

زمان مطالعه و انجام آزمون و ارسال کارنامه

15/04/95 لغایت 22/04/95

 

تذکر: پرسنل محترم غیردولتی، حق التدریس و حمایتی که کد آن ها در سامانه LTMS قابل شناسایی نمی‌باشد، می توانند طبق ردیف 3 جدول تقویم اجرایی در دوره ثبت نام نمایند.