نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیهقابل توجه مشمولان سربازوظیفه استان یزد

بخشنامه امریه سرباز معلم سال 1400 آموزش و پرورش به ادارات استان ابلاغ گردید.

متقاضیان سرباز معلم دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس دارای برگه اعزام به خدمت به تاریخ 1/4/1400 یا 1/5/1400 یا 1/6/1400 (بدون مهر غیبت و بدون کسر خدمت) می توانند حداکثر تا تاریخ 25/1/1400 با در دست داشتن مدارک شناسایی و اصل برگ اعزام (برگ سبز) به واحد امور اداری اداره آموزش و پرورش محل زندگی خود مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.

داوطلبین حتما قبل از ثبت نام بخشنامه را به طور کامل مطالعه و هنگام مراجعه فرم های مربوطه اعم از فرم ثبت نام موقت، امتیازبندی، فرم گزینش را به طور دقیق و خوانا تکمیل نمایند.( عدم تکمیل کامل فرم ها بخصوص فرم گزینش باعث لغو ثبت نام ایشان می گردد)

متقاضیان می بایست بومی شهرستان محل ثبت نام بوده و همکاران امور اداری ادارات استان ملزم به ثبت نام از افراد بومی می باشند و افرادی که قبلاً درخواست معافیت پزشکی نموده اند می بایست قبل از ثبت نام با مراجعه به دفاتر پلیس +10 نسبت به لغو درخواست معافیت پزشکی اقدام نمایند.

شایان ذکر است: با توجه به سهمیه کمی که برای استان تعیین گردیده است انتخاب نهایی متقاضیان بر مبنای رشته های تحصیلی متناسب با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و بر حسب نیاز در مقاطع آموزشی برحسب امتیازات فضلی انجام می شود و مدت خدمت ایشان 2سال تمام بوده و داشتن کسر خدمت تاثیری در مدت امریه پذیرفته شدگان نهایی نخواهد داشت.