نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


دایر بودن مدارس منطقه زارچ در شیفت عصر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ به اطلاع می رساند: تمام مدارس منطقه زارچ در شیفت عصر دایر می باشد.