نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ضمن خدمت

اطلاعیه ضمن خدمتبا احترام به اطلاع می رساند با توجه به مشکلات بوجود آمده در ثبت نام دوره های ضمن خدمت به دلیل محدودیت سقف 200 ساعت و عدم امکان انصراف فراگیر، امکان حذف ثبت نام دوره های بدوخدمت معلمان و کارکنان ، و دوره های مهارت های هفتگانه در روز چهارشنبه از ساعت 12 الی 24 برای کارشناسان فراهم می گردد(حذف ثبت نام با درخواست کتبی فراگیر و مسئولیت آن بعهده فراگیر و کارشناس می باشد).