نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره(4)

اطلاعیه شماره(4)اطلاعیه شماره چهار اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه آموزگاران ابتدایی و استثنایی سال ۱۴۰۱ می‌رساند؛ در روز نوبت داده شده جهت انجام فرایند مصاحبه و ارزیابی مدارک ذیل را به همراه داشته باشند.

۱-اصل کارت ملی

۲- اصل شناسنامه

۳-مدارک ایثارگری

۴-مدارک امتیاز آور در سطح کشوری و استانی

۵- کارت عضویت بسیج