نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال دانش آموزان و فرهنگیان ازنوروز و میهمانان نوروزی

استقبال دانش آموزان و فرهنگیان ازنوروز و میهمانان نوروزی


استقبال دانش آموزان و فرهنگیان ازنوروز و میهمانان نوروزی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ دانش آموزان و فرهنگیان زارچ با پهن کردن سفره هفت سین  و  آماده کردن  مدرسه به استقبال نوروز و میهمانان نوروزی رفتند

دبستان شهید محمد کریمی

دبستان شهید اخوان رحیمی

مرکز پیش دبستانی غیردولتی یونس
.