نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقبال از دکتر روحانی

استقبال از دکتر روحانی


استقبال از ریاست قوه مجریه در شهر دار العباده یزد
ریاست جمهوری ایران در استان دارالعباده

با حضور ریاست مدیرکل آموزش و پرورش ،ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و جمعی از کارمندان اداری منطقه  مراسم  استقبال از رییس جمهور  با حرکت از مقابل اداره کل به سمت میدان امیر چخماق  صورت گرفت