نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دانش آموزان برتر دبیرستان شهید خسروی تقدیر شد.

از دانش آموزان برتر دبیرستان شهید خسروی تقدیر شد.



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مرحله اول آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول دبیرستان شهید خسروی با حضور ریاست اداره، کارشناسان حراست و آموزش متوسطه و دبیران آموزشگاه برگزار و دانش آموزان برتر و دارای پیشرفت تحصیلی در سه پایه با تقدیم هدایا مورد تقدیر ریاست اداره آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه قرار گرفتند.