نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی عملکردی معلمان ابتدایی

آزمون علمی عملکردی معلمان ابتدایی


آزمون علمی عملکردی معلمان ابتدایی


آزمون علمی عملکردی معلمان ابتدایی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  آزمون علمی عملکردی معلمان ابتدایی منطقه  در محل پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید.     

معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش ،رئیس اداره آموزش وپرورش زارچ ومعاون اداره آقای انتظاری از روند برگزاری آزمون بازدید کردند

این آزمون در سه مرحله و از دروس ریاضی ، فارسی ، علوم گرفته شد. آموزشگاه برتر هر سه مرحله جهت شرکت در مسابقات علمی عملکردی استانی معرفی می شود.