نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون دوره انتقال نهضت سواد آموزی زارچ برگزار شد

آزمون دوره انتقال نهضت سواد آموزی زارچ برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امتحانات دوره انتقال سواد آموزی منطقه زارچ با حضور 10 سواد آموز برگزار گردید.

همچنین ریاست اداره به اتفاق معاون پرورشی و کارشناس حراست آموزش و پرورش زارچ از روند برگزاری این امتحانات در سالن اداره بازدید نمودند.