نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون تورنی تیم ریاضی همزمان با سراسر استان در منطقه برگزار شد.

آزمون تورنی تیم ریاضی همزمان با سراسر استان در منطقه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، آزمون تورنی تیم ریاضی دانش آموزی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دو گروه دختر و پسر با حضور دانش آموزان شرکت کننده از تمامی مدارس منطقه در حوزه های امتحانی سالن شهدای اداره آموزش و پرورش ، دبیرستان خسروی و دبستان های شهید محمد کریمی و 15 خرداد برگزار شد.

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، عزیزی معاونت پشتیبانی و انتظاری معاونت آموزشی از حوزه های امتحانی این آزمون بازدید نمودند.