نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون تعیین سطح دانش آموزان پایه متوسطه (اول)در زارچ برگزار شد

آزمون تعیین سطح دانش آموزان پایه متوسطه (اول)در زارچ برگزار شد


آزمون تعیین سطح دانش آموزان پایه متوسطه (اول)در زارچ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ ، آزمون تعیین سطح دانش آموزان پایه اول متوسطه مدرسه نمونه حضرت امام حسن مجتبی (ع) در آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

گفتنی است در این آزمون حدود 30  دانش آموز پذیرفته شده در آزمون مدارس نمونه دولتی شرکت نمودند.