نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی فعالیتهای آموزش ابتدایی

ارزیابی فعالیتهای آموزش ابتدایی


ارزیابی فعالیتهای آموزش ابتدایی
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ "کاظمیان" معاون آموزشی و " منصوری فر" کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد  کلیه  فعالیتهای آموزش ابتدایی زارچ را مورد ارزیابی قرار دادند

در پایان گروه ارزیاب از فعالیتهای انجام شده تقدیر کردند