نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی عملکرد حوزه پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ

ارزیابی عملکرد حوزه پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ


ارزیابی عملکرد حوزه پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ دراین بازدید" فتحی " رئیس اداره قرآن ، عترت و نماز ، " زارعشاهی " رئیس امور تربیتی  ، " کرد آبادی " کارشناس مسئول مشاوره  و " صمدی " کارشناس مسئول فرهنگی هنری  از برنامه ها و فعالیت های مدارس منطقه در حوزه پرورشی بازدید و 121 شاخص این حوزه ارزیابی نمودند.