نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی کویرنوردی دانش اموزان دبستان شهید اخوان رحیمی

اردوی کویرنوردی دانش اموزان دبستان شهید اخوان رحیمی


اردوی کویرنوردی دانش اموزان دبستان شهید اخوان رحیمی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، دانش آموزان دبستان شهید اخوان رحیمی با همکاری هلال احمر زارچ با شرکت در اردوی ورزشی – تفریحی ،به کویرنوردی در بخشهایی از کویر زارچ پرداختند.