نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با ما

ارتباط با ما


ارتباط با ما

آدرس : یزد - زارچ - انتهای خیابان امام خمینی - شهرک قدس

کد پستی : 14419-89418

تلفن :03535276767

تلفن روابط عمومی و اطلاع رسانی :03531140311

دور نگار : 03535272727

 Email: zarch-it@yazdedu.ir