نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین جلسه کارگاه آموزش قصه گویی پیش دبستانی های زارچ

آخرین جلسه کارگاه آموزش قصه گویی پیش دبستانی های زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، 13 دیماه آخرین جلسه کارگاه آموزشی قصه گویی با حضور" سالاری" مدرس دوره ، " بیات "کارشناس ابتدایی وجمعی از مربیان پیش دبستانی منطقه برگزار شد.