نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح "رحله" با هدف حفظ 4 جزء از قران کریم

اجرای طرح "رحله" با هدف حفظ 4 جزء از قران کریم


اجرای طرح "رحله" با هدف حفظ 4 جزء از قران کریم
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ؛ رئیس اداره ، معاون پرورشی ،معاون آموزشی به همراه چند تن از کارشناسان اداری با حضور در جمع دانش آموزان طرح " رحله" ضمن تحسین  این دانش آموزان گفت: قران بعنوان یک کتاب آسمانی ضمن دادن  آرامش روحی و جسمی  بعنوان برنامه جامع جهت هدایت و زندگی مطلوب می باشد 
"کمالی" اظهار داشت: قطعا شما دانش آموزان با انتخاب این مسیر صحیح در تمامی مراحل زندگی موفق خواهید شد

در ادامه رئیس اداره به سه نفر از قران آموزان به قید قرعه جوایزی اهدا کرد

شایان ذکر است طرح " رحله" با همکاری مهد قران زارچ و آموزش وپرورش با هدف حفظ 4 جزء از قران کریم در دبیرستان شهید ترابی به مدت سه ماه در حال برگزار می باشد