نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

 برگزاری جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی منطقه زارچ

 برگزاری جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی منطقه زارچ


جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ گفت: جلسات نهضت سوادآموزی باید به صورت تخصصی باشد تا برنامه ها با هدف صورت گیرد.

"حسین صفری" به اهمیت نهضت سواد آموزی اشاره کرد و بیان داشت: مسائل نهضت سواد آموزی باید به عنوان دستور کار ثابت در شورای آموزش و پرورش منطقه قرار گیرد تا با پیگیری به نتیجه مطلوب برسد.

وی افزود:شناسایی،جذب و آموزش از وظایف کمیته بهبود است و امیدواریم امسال به بهترین نحو ممکن اتفاق بیافتد.

در ادامه" حمید رضا قادریان" کارشناس نهضت سواد آموزی به بیان گزارش عملکرد این حوزه و ارائه گزارشات ثبت نام سوادآموزان ، سین برنامه هفته سواد آموزی و دیگر مسائل این حوزه پرداخت.