نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه توجیهی آموزشی طرح پیشگیری رشد مدار برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، کارگاه توجیهی طرح های مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی (طرح پیشگیری رشد مدار) و همچنین توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان با تدریس مشاوربرجسته "مهدی بابایی" ویژه مربیان بهداشت و معاونین مدارس منطقه در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ به مدت 4 ساعت برگزار شد.