نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی سرگروه های آموزشی با حضور سرگروه های استان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارگاه آموزشی سرگروه های آموزشی ابتدایی با حضور سرگروه های آموزشی استان با هدف بررسی کتب درسی و رفع اشکال به مدت 2 ساعت در محل دبستان شهید محمدکریمی بر گزار شد.

 

آدرس کوتاه: