نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین نشست شواری پشتیبانی سواد آموزی منطقه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،چهارمین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه زارچ با حضور بخشدار، ریاست آموزش و پرورش و مسئولین جهاد کشاورزی، بهزیستی شهرداری و کمیته امداد همچنین "حاضری " و "محمدی" مسئول و کارشناس سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد در محل بخشداری زارچ برگزار شد.

در ابتدای جلسه زارع، معاونت پرورشی و مسئول سواد آموزی آموزش و پرورش زارچ هدف از تشکیل جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی را همهانگی همه نهاد ها در راستای بهبود وضع سواد آموزی منطقه و معرفی افراد کم سواد و بی سواد توسط نهادهای مختلف دانست.

زارع با ارائه گزارشی از وضعیت سواد آموزی منطقه افزود: از سال 92 با آغاز بکار سواد آموزی منطقه، سالانه 40 نفر تحت پوشش قرار گرفته و با سواد شده اند.

در ادامه حاضری مسئول و کارشناس سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد گزارشی از آمار باسوادی در استان و شهرستان یزد ارائه ، و وضعیت سواد آموزی استان را به نسبت کشور خوب ارزیابی نمود.

بخشدار زارچ و ریاست شورای پشتیبانی سوادآموزی نیز خواستار هماهنگی همه نهادهای بخش و معرفی افراد بی سواد و کم سواد به آموزش و پرورش و همچنین افزایش سهمیه سواد آموزی در بخش اتباع با توجه حجم ورودی اتباع و مهاجرین به منطقه شد.