نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، چهارمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ با حضور ریاست، معاونین و کارشناسان حراست بودجه و آموزش ابتدایی در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

زارع کارشناس سواد آموزی منطقه ضمن تبریک هفته سواد آموزی و گرامیداشت هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی، گزارشی از اقدامات سواد آموزی منطقه ارائه ، و شرایط جدید پذیرش آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تشریح نمود.

آدرس کوتاه: