نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وارنیش فلوراید

ژل دندان
انجام طرح وارنیش فلوراید در دبستان های زارچ

به گزارش  روابط عمومی  اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  سرداری کارشناس سلامت و تندرستی  اعلام  کرد 

دانش آموزان دوره ابتدایی در طرح وارنیش فلوراید  که با همکاری مرکز بهداشت و درمان منطقه صورت گرفت شرکت می کنند .

شایان ذکر است  در این طرح ژل وارنیش فلوراید به صورت رایگان به دانش آموزان تجویز می شود .