نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاوره با حضور مشاور برجسته استان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، همایش مشاوره ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم منطقه با حضور دکتر اکبر نژاد مشاور برجسته استان؛ و دانش آموزان پایه دوازدهم در محل  سالن شهدای دانش آموزي اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

در طی این همایش، دکتر اکبر نژاد، نکاتی  پیرامون برنامه ریزی ایام باقی‌مانده تا کنکور، مدیریت مطالعه، مهارتهای تست زنی ،سبک های یادگیری و  آمادگی مطلوب  جهت حضور در آزمون سراسری کنکور بیان نمود.

آدرس کوتاه: