نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی معلمان تربیت بدنی با معاونت اداره کل


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه معلمان تربیت بدنی منطقه  با حضور "دهقان" معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان و "خلیلی" ریاست اداره تربیت بدنی اداره کل در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

در این نشست که دوشنبه یکم آبان ماه برگزار شد؛ آموزگاران و دبیران تربیت بدنی منطقه مسائل،مشکلات و پیشنهادات خود را در حوزه تربیت بدنی با معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح نمودند.

در پایان با اهدا کمک هزینه البسه ورزشی از طرف معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش  از معلمان تربیت بدنی تقدیر شد.