نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آموزشیاران نهضت سواد آموزی اداره با حضور ریاست اداره


 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست آموزشیاران نهضت سواد آموزی منطقه با حضور ریاست اداره، معاون پرورشی و کارشناس سوادآموزی منطقه صبح امروز 25 تیرماه در محل اتاق کنفرانس اداره برگزار شد.

آموزشیاران نهضت سواد آموزی منطقه در این نشست مسائل و مشکلات خود را در این حوزه با ریاست و معاونت اداره مطرح نمودند.

مسائل مربوط به سال تحصیلی گذشته سوادآموزی، نحوه توزیع حجم ابلاغی امسال و تشریح برنامه های سواد آموزی منطقه در طول سال تحصیلی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.