نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست امور بانوان با حضور مسئول امور بانوان اداره کل

نشست امور بانوان با حضور مسئول امور بانوان اداره کلبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،صبح امروز یکم دیماه جلسه امور بانوان و خانواده با حضورحسین صفری ریاست اداره،عزیزی معاون پشتیبانی،انتظاری معاون آموزشی، خانم دهقان مسئول امور بانوان و خانواده اداره کل آموزش و پرورش استان، افسانه صادقی مسئول امور بانوان زارچ در محل اتاق ریاست اداره برگزار گردید.