نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست امور بانوان با حضور مسئول امور بانوان اداره کل


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،صبح امروز یکم دیماه جلسه امور بانوان و خانواده با حضورحسین صفری ریاست اداره،عزیزی معاون پشتیبانی،انتظاری معاون آموزشی، خانم دهقان مسئول امور بانوان و خانواده اداره کل آموزش و پرورش استان، افسانه صادقی مسئول امور بانوان زارچ در محل اتاق ریاست اداره برگزار گردید.

آدرس کوتاه: