نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات آزمایشگاهی مقطع متوسطه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای مقطع متوسطه اول و دوم زارچ به مدت دوروز در محل پژوهش سرای شهید باقیان زارچ برگزارشد.

 در این مسابقه شرکت کنندگان دردو بخش تئوری وعملی به رقابت پرداختند.  تیم برتر این رقابت، به نمایندگی از منطقه زارچ در مسابقات استانی  شرکت خواهد کرد.

آدرس کوتاه: