نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراکز پیش دبستانی مورد تایید اداره آموزش و پرورش منطقه


به اطلاع همشهریان عزیز می رساند؛ مراکز پیش دبستانی ذیل مورد تایید اداره آموزش و پرورش زارچ می باشد.

  1. مرکز پیش دبستانی راه بهشت
  2. مرکز پیش دبستانی ستاره های درخشان
  3. مرکز پیش دبستانی عفاف
  4. مرکز پیش دبستانی فاطمیه
  5. مرکز پیش دبستانی یونس

 

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ

آدرس کوتاه: