نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید کانون شهید صدوقی زارچ معرفی شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تودیع و معارفه مدیر کانون فرهنگی شهید صدوقی زارچ با حضور ریاست و معاونت پرورشی آموزش و پرورش زارچ، در محل جدید کانون شهید صدوقی برگزار شد.

زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ، ضمن تاکید بر اهمیت کانون فرهنگی  و نقش آن در تربیت آینده سازان کشور، با تقدیر از زحمات مدیر قبلی کانون "فاطمه باقیان" برای مدیریت جدید "مریم فاضلی"، آرزوی موفقیت نمود.

کمالی ریاست اداره آموزش و پرروش زارچ نیز فعالیت های کانون فرهنگی را مکمل فعالیتهای مدارس دانست و ابراز امیدواری کرد،مدیریت جدید کانون با همکاری مدیر قبلی و  مدیر دارالقرآن در پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و تربیتی منطقه موفق و موید باشند.

در پایان ریاست اداره آموزش و پرروش زارچ، ابلاغ سرکار خانم مریم فاضلی؛ مدیریت جدید کانون شهید صدوقی زارچ را به ایشان تقدیم نمود.