نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید دبستان شهید صمدی معرفی شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تودیع و معارفه مدیر دبستان شهید صمدی زارچ با حضور ریاست اداره،معاونت آموزشی،کارشناس حراست و کادر آموزشگاه در محل این آموزشگاه برگزار گردید.

محمد کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تقدیر و تشکر از خدمات "خدیجه وکیلی" در طول دوسال مدیریت این آموزشگاه اقدامات ایشان را در این دوره بسیار خوب ارزیابی و ابلاغ مدیر جدید این دبستان را به "مرضیه وکیل"  تقدیم؛ و برای ایشان در این پست آرزوی موفقیت و تلاش روزافزون نمود.

آدرس کوتاه: