نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت ریاست اداره از همکار فرهنگی "علی جلالی"


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، حسین صفری ریاست، علی محمد عزیزی معاونت پشتیبانی، صادقی کارشناس تعاون،فتاحی کارشناس اداری و سرداری کارشناس حراست  اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در بیمارستان، از "علی جلالی" همکار فرهنگی عیادت؛ و برای وی  آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.

آدرس کوتاه: