نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت ریاست اداره از همکار فرهنگی "علی جلالی"


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، حسین صفری ریاست، علی محمد عزیزی معاونت پشتیبانی ومحسن زارع معاونت پرورشی  اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در منزل "علی جلالی" همکار فرهنگی از وی عیادت؛ و  آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.