نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت رئیس اداره آموزش و پرورش از دانش آموز بیمار

عیادت رئیس اداره آموزش و پرورش از دانش آموز بیماربه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری"رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،"خدیجه وکیلی"کارشناس آموزش ابتدایی ،"شریفی"مدیر مدرسه به همراه معاونین وتعدادی دانش آموزان مدرسه شهید محمد از دانش آموز کلاس پنجم "محمد جواد دادور" عیادت کردند.

رئیس اداره آموزش وپرورش زارچ، از نزدیک در جریان درمانی این دانش آموز قرار گرفت  و از پیشگاه خداوند متعال آرزوی شفای عاجل برای این دانش آموز نمود وخواهان پیگیری امور تحصیلی این دانش آموز از طرف مدیر و معاون مدرسه  شد.