نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی جناب آقای پور انتظاری


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره آموزش و پرورش بهمراه معاون پشتیبانی، کارشناس بودجه و ساختمان و مدیر دبیرستان نمونه علی ابن ابیطالب از دبیر بازنشسته جناب آقای حاج عباس پورانتظاری عیادت کردند.