نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عرض تسلیت ریاست اداره به مناسبت درگذشت حاج حسن کریمی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کمالی ریاست اداره، به اتفاق معاونت پشتیبانی، کارشناس حراست و کارشناس تعاون اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در منزل حاج حسن کریمی پدر شهیدان ناصر و منصور کریمی ، درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفتند.