نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی منطقه زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ در محل دفتر ریاست اداره برگزار شد.

در این جلسه دو موضوع "بررسی وضعیت سواد آموزی اولیاء " و " اختصاص کلاس اتباع به آموزشیاران " مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه: