نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست هنرستان شهید مدنی منصوب شد


سرپرست هنرستان شهید مدنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ ،کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش و کارشناسان حراست و آموزش، با حضور در هنرستان شهید مدنی ، آقای کاظم آسایش  را به عنوان سرپرست این هنرستان منصوب کرده و از زحمات و تلاش های مدیرقبلی آقای علی محمد دهستانی  تشکر و قدر دانی نمودند .