نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی به مرحله کشوری مسابقات آزمایشگاهی

کسب رتبه دوم استانی

 کسب رتبه دوم استانی و راهیابی به مرحله کشوری مسابقات آزمایشگاهی شیمی دوره دوم متوسطه توسط دانش آموز فاطمه حاتمی را به وی ، خانواده و کادر آموزشی دبیرستان دخترانه بنت الهدی تبریک عرض می کنیم