نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار ریاست اداره با رئیس مجتمع سما یزد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دکتر محمدرضا رحیمی ریاست مجتمع آموزشی سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی یزد با رئیس آموزش و پرورش منطقه دیدار و در زمینه همکاری های آموزشی به بحث و گفتگو پرداختند.

آدرس کوتاه: